Azië

De kerk in Azië groeit, ondanks toenemende vervolging van gelovigen en een groeiend aantal wetten en regels die het moeilijker maken het Evangelie te delen. U kunt mensen helpen die in armoede leven en geen toegang hebben tot Gods Woord. Mensen die gevlucht zijn, migranten, volwassenen en kinderen die vervolgd worden, in armoede leven of geen toegang tot een Bijbel hebben. Meer dan ooit is er nu de mogelijkheid om mensen te bereiken met Gods Woord, waardoor hun levens zullen veranderen. Met uw hulp krijgen mensen toegang tot de Bijbel en wordt de hulpbehoevende kerk in Azië toegerust met training en materiaal.

Het werk in Azië

De hulpbehoevende kerk in Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië, Maleisië, Nepal, de Filipijnen, Sri Lanka, Thailand en Vietnam worden getraind om Project Filippus uit te voeren. Daarmee maken zij mensen bekend met het Woord van God en moedigen mensen aan te leven als discipel en het Evangelie verder te verspreiden.

De Gemeentestichter Training stelt mensen in staat een kerk te stichten op plaatsen waar dat hard nodig is; op plaatsen waar nu nog geen kerk is. Door de Alfabetiseringscursus leren kinderen en volwassenen lezen en schrijven op basis van de Bijbel. Ze leren hun moedertaal, zoals Bengali of Hindi, of leren Engels als tweede taal. Mensen die niet naar een kerk of Bijbelstudie gaan kunnen op deze manier bereikt worden met het Evangelie. De impact van Gods Woord in Azië groeit en levens veranderen, mede dankzij uw hulp.

Focus op Vietnam

Rythe is de eerste gelovige in haar familie en is vastbesloten anderen tot Jezus Christus te leiden. Tien jaar lang getuigt ze niet met woorden en bidt ze om een manier om het Evangelie te verkondigen. Een manier die ze vindt via de Alfabetiseringscursus.

“Ik volgde een training om de Alfabetiseringscursus te leiden. Hiermee gaf God mij een manier om Zijn goedheid te delen met mijn familie.”

Rythe gebruikt de Alfabetiseringscursus als een eerste stap om het Evangelie bij anderen te introduceren. “God heeft me veel kansen gegeven om het Evangelie te delen met mijn familie. Een aantal van hen komt nu regelmatig naar de kerk om meer over Jezus Christus te leren.”

Help mee