Leestijd: 2 minuten

De 23-jarige Mariam zag veel alfabetiseringsbedieningen in haar gebied in Egypte mislukken en aarzelde toen haar pastoor haar aanmoedigde om deel te nemen aan het alfabetiseringsprogramma van Bible League om zich te laten opleiden tot een alfabetiseringsgroep leider. “Ik accepteerde het alleen omdat ik de pastoor niet wilde beledigen. Zelfs tijdens de training dacht ik dat de stof te moeilijk zou zijn voor de deelnemers.”

Ontmoediging

Toch voltooide ze het programma en was ze klaar om een alfabetiseringsgroep te gaan leiden. Tot Mariams frustratie kwamen de aangemelde deelnemers niet opdagen bij de eerste groepsbijeenkomst. Ze bleken ontmoedigd te zijn door een groot deel van de maatschappelijke afkeuring.

“Als mijn moeder er niet was geweest, die zei dat ik moest volhouden, zou ik zijn gestopt.” Ze moedigde degenen aan die zich hadden aangemeld, en deze keer kwamen ze wel. Al snel ontdekte Mariam dat het trainingsmateriaal toch nuttig was. “Ik zag de interactie tussen de deelnemers en hun leervorderingen. Ze vertelden me hoe minderwaardig ze zich vroeger voelden omdat ze niet konden lezen en schrijven. Het onderwijs heeft een groot verschil gemaakt in hun leven.”

Uitdagingen

Maar de uitdagingen bleven. Sommige deelnemers ontwikkelden ernstige gezondheidsproblemen nadat ze de gemakkelijk leesbare Arabische Bijbel hadden gekregen en begonnen te lezen. “Pas toen besefte ik het belang van gebed!”

Ondanks alle struikelblokken bleven de deelnemers trouw. “Ik denk dat ze wilden blijven vanwege het Schriftgedeelte in elke les. Dat vonden ze gewoon geweldig! Zelfs als ik vergat aandacht te schenken aan het vers uit de Schrift, herinnerden ze me eraan om het te lezen en te bespreken. Soms besteedden we de hele les alleen maar aan het lezen van de Bijbel.”

Hongerig

Mariam besefte hoe hongerig haar deelnemers waren naar het Woord van God en met jouw steun heb je geholpen om die honger te stillen! Als eerste lid van het vrijwilligersteam van Bible League in Egypte volgt Mariam andere alfabetiseringsklassen op in de dorpen om haar heen. Bid alstublieft voor alles wat ze doet in de bediening. Bid dat God haar ogen opent voor andere mensen die de boodschap van het evangelie nodig hebben.

Help je mee?

Er zijn veel mensen in onder andere Egypte die niet kunnen lezen en schrijven, maar dit wel zouden willen. Via het alfabetiseringsprogramma leren ze lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel. Hierdoor leren ze ook God kennen. Mariam heeft ook ervaren dat de mensen erg hongerig zijn naar het Woord. Help je mee om het Evangelie in het Midden-Oosten nog verder te verspreiden?

Ja, ik help mee!