Leestijd: 2 minuten

Jihad woont in Libanon, is getrouwd en heeft een zoon. Hij noemt zichzelf al jarenlang christen en gaat af en toe naar de kerk. Zijn inkomen verdient hij als taxichauffeur, het gezin komt er net mee rond. Maar dan slaat het noodlot toe…

Tijdens het werk krijgt Jihad een zwaar ongeluk waardoor zijn beide benen blijvende schade oplopen. Hij belandt in een rolstoel. Daarnaast heeft hij hoge bloeddruk en diabetes, waardoor zijn vingers geamputeerd moeten worden. Alsof dat niet genoeg is, krijgt Jihad tot twee keer toe een hartinfarct. In combinatie met zijn diabetes leidt dit tot enorm gezichtsverlies. Hij kan nog maar voor 7% zien.

Naast de fysieke problemen waar Jihad mee kampt, zijn de economische omstandigheden in Libanon een groot probleem. De prijzen blijven stijgen en Jihad kan niet of nauwelijks rondkomen. Het zorgt er zelfs voor dat hij geen medische behandelingen ondergaat. Die kan hij niet meer kan betalen.

Sinds zijn ziekte richt Jihad zich meer op God en krijgt hij regelmatig bezoek uit de lokale kerk. Vanwege zijn gezichtsverlies kan hij geen Bijbel meer lezen. Zijn dankbaarheid was dan ook groot toen hij een audiobijbel kreeg.

“Gezien mijn zicht heb ik een audiobijbel nodig, anders kan ik het Woord van God niet lezen of horen. Gods Woord geeft me zoveel rust en vrede, ondanks alle omstandigheden. Ik had geen levende relatie met God. Door de audiobijbel ben ik beter toegerust en groeit mijn geloof en leef ik dichter bij God.”

Help je mee?

Jihad kan de Bijbel niet lezen vanwege zijn ziekte. Maar dan ontvangt hij een audiobijbel en leert Hij God kennen. Zijn geloof groeit en hij leeft nu dicht bij God. In het Midden-Oosten zijn meer mensen die niet kunnen lezen en ook deze mensen willen wij bereiken met het Evangelie door hen onder andere een audiobijbel te geven. Help jij mee? Voor € 30 kunnen we iemand al een audiobijbel geven.

Ja, ik help mee!