Leestijd: 2 minuten


De Banjara stam is de grootste nomadische stam in India en leden gaan niet om met iemand buiten hun kaste. De voorouders van Rajesh migreerden van de ene plaats naar de andere en aanbaden hun godheden. “Dit was ook mijn leven, totdat een man ons gebied bezocht met een Bijbel in zijn handen.”

De man was een Filippus, een Bijbelstudieleider van Project Filippus. “We hebben Jezus in ons leven ontvangen.” Daarna voltooide hij de Bijbelstudie en werd een predikant die zich inzet om Gods Woord met de Banjara bevolking te delen.

“Ik wilde mijn eigen stam bereiken met het Evangelie. Ik behoor tot God, maar ik behoor ook tot Banjara.” Rajesh was aanvankelijk gefrustreerd toen hij probeerde het goede nieuws binnen zijn eigen gemeenschap te delen, maar toen hij eenmaal de vaardigheden had gebruikt die hij via Project Filippus had geleerd, verbeterden zijn inspanningen.

“Ik krijg positieve reacties van de mensen. Mensen houden van mij als hun voorganger. God stelde me in staat om drie kerken in mijn eigen gemeenschap te stichten, en steeds meer mensen blijven gehoor geven aan de hoop in Gods Woord!”

Hoewel Rajesh erg enthousiast is over zijn werk, wordt hij wel vervolgd door de leiders in zijn dorp. “De dorpshoofden zijn niet blij met mijn werk onder de mensen. Ze verzetten zich tegen me en willen helemaal niet naar me luisteren. Ze maken ruzie met me over het niet veranderen van onze gewoonten en tradities.”

“God heeft mijn leven veranderd. Ik heb een nieuw doel en ik laat me niet weerhouden om het Woord van God te delen.” Hij blijft zich inzetten voor zijn volk. “Het Evangelie raakt hun leven. En ik ben dankbaar voor de Bijbels en middelen die het voor mij mogelijk maken om deze bediening voort te zetten.”

Help je mee?

Rajesh leert door de Bijbelstudie van Project Filippus Jezus Christus kennen. Na afronding wil hij het Evangelie delen met zijn stam. Helaas wordt hier niet door iedereen enthousiast op gereageerd. Vervolging komt helaas veel voor in India. Maar ondanks dat, wil Rajesh zich toch blijven inzetten. Help jij mee om het Evangelie verder te verspreiden in India.

Ja, ik help mee!