Leestijd: 2 minuten

Natalya is in Bakhmut (Oekraïne) geboren en heeft daar haar hele leven gewoond. Daar heeft ze haar toekomstige echtgenoot ontmoet en is met hem getrouwd. Onverwachts werd het leven van Natalya door de oorlog veranderd. In 2014 ging de zoon van hun buurman het leger in, en toen hij in een gevecht werd gedood, kon Natalya niet geloven dat haar vrienden en familieleden uit Rusland de agressie tegen Oekraïne steunden. Na de dood van haar buurman begon Natalya na te denken over het bestaan van God en waarom Hij dergelijke tragedies toelaat, maar ze kon geen antwoord vinden.

Mei 2023

In februari 2022 kon Natalya niet bevatten dat de oorlog zo dichtbij haar huis was gekomen. De gevechten werden nog intenser in april, en het bombardement nam toe in frequentie. Voordat Natalya en haar man de stad konden ontvluchten, liep ze ernstige verwondingen op door granaatscherven in mei 2023, toen de indringers Bakhmut overnamen.

Herstel in Dnipro

Met ernstige verwondingen werd Natalya geëvacueerd en naar het ziekenhuis in de stad Dnipro gebracht, waar haar man haar vergezelde. Daar onderging ze een operatie. Na de operatie kreeg ze bezoek van leden van de Bakhmut Baptist Church, van wie sommigen geëvacueerd waren uit Bakhmut maar nog steeds actief dienden in Dnipro. Ze deelden met Natalya over de liefde van God. Ze vroeg om een ​​Nieuw Testament om antwoorden te vinden op al haar vragen. Na enkele complexe operaties werd Natalya ontslagen voor revalidatie.

Bijbelstudie Project Filippus

Natalya hield contact met de gelovigen en nam deel aan een kleine Bijbelstudiegroep van Project Filippus. Ze leerde Jezus Christus kennen. Momenteel bereidt Natalya zich voor op haar doop. Haar man, die getuige was van alles wat Natalya doorging en de liefde en hulp van de christenen, begon ook deel te nemen aan de Bijbelstudiegroep. Door het Woord van God ontving Natalya vergeving, geloof, hoop en begrip van wat God voor haar ziel en lichaam heeft gedaan. Ze dankt de Heer voor redding, vergeving en de mogelijkheid om zelfs tijdens de oorlog vreugdevol te zijn.

De christenen die Natalya in het ziekenhuis bezochten, behoorden tot een kerk in Bakhmut waar Bible League Oekraïne seminars heeft georganiseerd voor Project Filippus. Sinds april 2023 zijn ze geëvacueerd naar de stad Dnipro, waar ze zich inzetten voor de verspreiding van Gods Woord.

Help je mee?

Herinner je je nog dat we in oktober 2022 een verhaal deelden vanuit Oekraïne? Er was toen veel vraag naar Bijbels en studiemateriaal, wat leidde tot het ontstaan van veel kleine Bijbelstudiegroepen. Het is prachtig om te zien dat dit zo’n impact heeft gehad en nog steeds heeft. Natalya kwam in aanraking met het Evangelie via een Bijbelstudiegroep, wat haar hoop en geloof bracht. Ondanks de omstandigheden heeft ze mogen ervaren dat je zelfs tijdens oorlog vreugdevol kunt zijn. We zijn dankbaar voor deze prachtige getuigenissen en we waarderen jouw steun, op welke manier dan ook!