Afrika

Veel Afrikaanse landen worstelen met problemen als droogte, honger, extreme armoede, werkloosheid, stammen- en burgeroorlogen, criminaliteit en corrputie. Het leven van de armen en achtergestelden loopt gevaar. De invloed van traditionele religies is groot en op sommige plaatsen is er dreiging van extremisten. Op het platteland, in sloppenwijken, in grote steden en kleine dorpjes is de honger naar Gods Woord groot. Mensen hebben de Bijbel en uitleg nodig en daar kunt u bij helpen.

Het werk in Afrika

Met uw hulp kunnen we mensen bereiken met Gods Woord via Project Filippus en de Gemeentestichter Training. Bible League werkt in 11 landen. Wanneer mensen Gods Woord leren lezen en begrijpen zullen levens veranderen. En daar mogen we lokale hulpbehoevende kerken in ondersteunen.

Door Bijbelstudies gericht op evangelisatie en discipelschap leren deelnemers van Project Filippus anderen te bereiken met Gods Woord. Door de Gemeentestichter Training kunnen kerken worden gesticht op plaatsen waar nog geen lokale kerk is, zodat (nieuwe) gelovigen zich bij een kerk kunnen aansluiten.

In een aantal landen wordt Project Filippus in de gevangenis uitgevoerd. In Zuid-Afrika is het programma juist gericht op scholen in arme wijken. Scholen die gebukt gaan onder sociale problemen ervaren positieve veranderingen als gevolg van Project Filippus.

Focus op Tanzania

Er liggen grote mogelijkheden om projecten uit te voeren in Tanzania. Meer dan de helft van de bevolking is jonger dan 24 jaar en een groot deel heeft het Evangelie nog nooit gehoord. Vanuit omliggende landen, waar een meerderheid van de bevolking moslim is, wordt invloed uitgeoefend. Door hulpbehoevende lokale kerken te ondersteunen met training en materialen kunnen zij mensen via Project Filippus bereiken. Onze partners hebben het verlangen mensen te bereiken met Gods Woord. U kunt een rol spelen in de toekomst van Tanzania en zelfs het hele continent.

Help mee